ANALIZA FINANČNIH TVEGANJ

Finančni skrbni pregled obsega analizo premoženjskega stanja podjetja, kakor tudi njegovega preteklega poslovanja. Končni rezultat analize so opozorila na tveganja in dvomljive postavke, ki bi lahko negativno vplivale na prihodnost podjetja.

V fazi analize finančnih tveganj pregledamo in preučimo:

 • Pregled in analizo računovodskih izkazov;
 • ugotavljanje gibanja finančnih kazalnikov v preteklosti;
 • preveritev finančnih načrtov in ocena realnosti doseganja le teh;
 • preveritev kakovosti virov sredstev;
 • pravilnost izkazanih obveznosti do virov sredstev;

ANALIZA DAVČNIH TVEGANJ

Davčni skrbni pregled obsega predvsem analizo poslovanja družbe preteklosti na davčnem področju. Končni rezultat analize pokaže, ali je podjetje v preteklosti pravilno obračunavalo in poravnalo vse dajatve, ter opredeli tveganja.

V fazi analize davčnih tveganj pregledamo obveznosti in vprašanja:

 • S področja davka na dodatno vrednost – DDV;
 • s področja davka od dohodkov pravnih oseb – DDPO;
 • nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ);
 • dohodnine ter socialnih prispevkov…

ANALIZA PRAVNIH TVEGANJ

Pravni skrbni pregled obsega analizo temeljnih aktov podjetja, ključnih pogodb, morebitnih skritih pogodb (hipoteka, zastava) ter morebitnih sodnih postopkov.

V fazi analize pravilnih tveganj pregledamo:

 • Ustanovitve dokumentacije;
 • obveznosti družbe do družbenikov in investitorjev;
 • delovnopravne dokumentacije;
 • dovoljenj in pogojev za delovanje;
 • dokumentacije, vezanih pogodb, hipotek ipd;
 • morebitnih sodnih postopkov in tveganj, ki iz njih izvirajo.

MNENJA NAŠIH STRANK

Advertis IONEX averde promideja Agil Skalar zpm kovinoplastikadolenc

KONTAKTIRAJTE NAS

RSO Marija Osterman s.p.
Usnjarska ulica 1 (vhod zadaj)
1230 Domžale

telefon

tel.: 040 511 909 | Martina Dobovičnik
tel.: 051 277 211 | Saša Kos
tel.: 051 277 212 | Lara Jemec in Katja Trdin
tel.: 051 277 210 | Marija Osterman

mail

e-mail: info@rso.si

Vse pravice pridržane © RSO Marija Osterman s.p.

Izvedba: Erpium.com erpium logo