Davke in prispevke bomo plačevali s 5-dnevnim zamikom

02.06.2016 – Vir Inštitut za računovodstvo

Po predlogu Ministrstva za finance bi naj davke in prispevke po novem plačevali s 5-dnevnim zamikom (spomnimo: danes jih plačujemo hkrati z izplačilom dohodka, pred leti pa s 6-dnevnim  zamikom), velja za primere, ko plačujemo davek z davčnim odtegljajem.

FURS bi naj po novem pripravil tudi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost, da bi ti lažje izpolnili svoje davčne obveznosti, gre za samozaposlene, družbenike, kmete, ki so obvezno ali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, davčnim zavezancem, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in ostalim prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje, za katere FURS razpolaga s podatki za določitev davčne osnove.

Novosti so predvidene tudi za davčno inšpekcijski nadzor. Tako inšpektorju , če bo nadzor razširil še na druga obdobja ali na druge vrste davkov, ne bo všeč potrebno izdati sklepa o razširiti davčno inšpekcijskega nadzora, pred sestavo končnega zapisnika pa ne bo več dolžan zavezanca pisno seznanjati z rezultatom davčnega inšpekcijskega nadzora.

Uvedena bo možnost predložitve davčnega obračuna ali popravka davčnega obračuna znotraj davčnega inšpekcijskega nadzora, če bo to dovolil davčni organ (če bo zavezanec predložil davčni obračun, ki upošteva vse ugotovitve inšpektorja, ter hkrati plača 5 % obresti). V tem primeru zavezanec ne bo sankcioniran za prekršek, davčni nadzor pa se ne more ponoviti.

Poenostavitve so predvidene tudi za plačilo davčnega dolga v poenostavljeni prisilni poravnavi, nižje obresti pri odlogu plačila davka, samoprijavi, davčni izvršbi, pobotu… celoten predlog je v javni razpravi do 26.6.2016

MNENJA NAŠIH STRANK

Advertis IONEX averde promideja Agil Skalar zpm kovinoplastikadolenc

KONTAKTIRAJTE NAS

RSO Marija Osterman s.p.
Usnjarska ulica 1 (vhod zadaj)
1230 Domžale

telefon

tel.: 0590 555 16 | Martina Dobovičnik
tel.: 0590 555 16 | Saša Sušnik Kos
tel.: 0590 555 12 | Lara Jemec

telefon

gsm.: 040 713 749 | Marija Osterman
tel.: 0590 555 13 | Marija Osterman – pisarna

mail

e-mail: info@rso.si

Vse pravice pridržane © RSO Marija Osterman s.p.

Izvedba: Erpium.com erpium logo