Davek od dobička pravnih oseb

20.05.2016 – Vir Inštitut za računovodstvo

Aprila je finančno ministrstvo razgrnilo predloge ukrepov za zagotavljanje strukturnega uravnoteženja javnih financ, med katere je na prvo mesto uvrstilo zvišanje davčne stopnje za obdavčitev dobička pravnih oseb.

Namesto dosedanjih 17 % bi naj po predlogu MF pravne osebe plačevale davek po stopnji 20 %, s čimer si obeta letno med 90 in 100 mio več pobranega davka. Za osvežitev spomina, kako smo davek plačevali v preteklosti, smo pripravili naslednjo preglednico:

Davek od dobička pravnih oseb Davčna stopnja %
plan MF za 2017 20
2013-2016 17
2012 18
2010-2011 20
2009 21
2008 22
2007 23
1995 -2006 25

 Iz predloga je moč razbrati tudi, da se planira uskladitev določb ZDDPO-2 in ZDoh-2 z veljavno zakonodajo – ukinitev olajšave za donacije političnim strankam in črtanje ugodnosti glede družb tveganega kapitala, prav tako pa davčno nepriznavanje amortizacija dobrega imena v ZDDPO-2. Drugi posegi (npr. v davčne olajšave) niso bili razgrnjeni.

Po posvetu z različnimi krogi ministrstvo pripravlja končne predloge, ki jih naj na vladi obravnavali junija ter predložili v proceduro v Državnem zboru v začetku julija. O končnih predlogih in poteku sprejema sprememb zakona vas bomo sproti obveščali.

MNENJA NAŠIH STRANK

Advertis IONEX averde promideja Agil Skalar zpm kovinoplastikadolenc

KONTAKTIRAJTE NAS

RSO Marija Osterman s.p.
Usnjarska ulica 1 (vhod zadaj)
1230 Domžale

telefon

tel.: 0590 555 16 | Martina Dobovičnik
tel.: 0590 555 16 | Saša Sušnik Kos
tel.: 0590 555 12 | Lara Jemec

telefon

gsm.: 040 713 749 | Marija Osterman
tel.: 0590 555 13 | Marija Osterman – pisarna

mail

e-mail: info@rso.si

Vse pravice pridržane © RSO Marija Osterman s.p.

Izvedba: Erpium.com erpium logo